junit logo

JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven

JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven JUnit là gì? JUnit là một framework dùng để unit test cho ngôn ngữ lập trình Java. (Một unit ở đây có thể là một hàm, phép tính, một module, một class – thường thì người ta sẽ sử dụng method để làm unit test) JUnit Read more about JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven[…]

stackjava.com