junit logo

Ví dụ JUnit Ignoring tests và Timeout với test case

Ví dụ JUnit Ignoring tests và Timeout với test case Ignoring tests Vì một lý do nào đó, bạn muốn tạm thời vô hiệu hóa test case (bỏ qua không chạy test case đó). Thông thường ta sẽ xóa hoặc comment annotation @Test như thế trình test runner sẽ bỏ qua method đó nhưng đồng thời test Read more about Ví dụ JUnit Ignoring tests và Timeout với test case[…]

junit logo

Ví dụ JUnit với Matchers và assertThat

Ví dụ JUnit với Matchers và assertThat. Thông thường ta chỉ kiểm tra / expect kết quả của một unit bằng một giá trị nào đó. Với những trường hợp kết quả không cố định mà thường theo một định dạng nào đó thì ta sẽ cần phải sử dụng Matchers và assertThat. (Ở bài test exception Read more about Ví dụ JUnit với Matchers và assertThat[…]

junit logo

JUnit Expected Exceptions – code ví dụ test exception với JUnit

JUnit Expected Exceptions – code ví dụ test exception với JUnit JUnit Expected Exceptions Ở những bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách test method bằng việc so sánh các giá trị trả về của test case. Vậy với những trường hợp method không trả về giá trị hoặc xảy ra exception thì chúng Read more about JUnit Expected Exceptions – code ví dụ test exception với JUnit[…]

junit logo

Thứ tự chạy các test case trong JUnit – ví dụ

Thứ tự chạy các test case trong JUnit – ví dụ Thứ tự thực thi các class test trong một test suite Thứ tự thực thi các class test trong một test suite chính là thứ tự khai báo các class đó trong annotation @SuiteClasses Ví dụ mình có 2 class test sau: import static org.junit.Assert.assertTrue; Read more about Thứ tự chạy các test case trong JUnit – ví dụ[…]

junit logo

Test runner và Test suite. Tạo bộ test với JUnit

Test runner và Test suite. Tạo bộ test với JUnit Test runners Bình thường, các IDE như NetBeans, Eclipse đều có sẵn trình chạy (runner) cho JUnit để hiển thị kết quả các test case, ví dụ: Vậy trường hợp không sử dụng IDE thì sao? ta có thể sử dụng màn hình console để Read more about Test runner và Test suite. Tạo bộ test với JUnit[…]

junit logo

Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions

Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions Assertions JUnit Ở ví dụ đầu tiên (JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse) chúng ta dùng assertFalse,assertTrue để kiểm tra kết quả cho từng trường hợp với mong muốn kết quả trả về là false, hoặc true. Vậy với những trường hợp kết quả mong muốn Read more about Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions[…]

junit logo

JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven

JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven JUnit là gì? JUnit là một framework dùng để unit test cho ngôn ngữ lập trình Java. (Một unit ở đây có thể là một hàm, phép tính, một module, một class – thường thì người ta sẽ sử dụng method để làm unit test) JUnit Read more about JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven[…]

stackjava.com