FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker

FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker

FreeMarker là gì?

FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra văn bản như: trang web HTML, email, mã nguồn vv…

Các mẫu (template) trong FreeMarker có đuôi mở rộng là .ftl (FreeMarker Template Language)

FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker

FreeMarker chỉ tập trung vào việc hiển thị ra dữ liệu thông qua các bản mẫu(Templates), còn việc chuẩn bị dữ liệu (truy vấn cơ sở dữ liệu, thực hiện logic ..) thuộc về ngôn ngữ lập trình (Java)

FreeMarker thường được sử dụng trong các web động và trong mô hình Java Spring – MVC.

FreeMarker giúp tách biệt giữa phần thiết kế web (HTML) với các nhà phát triển web (thường là các lập trình viên Java). Các nhà thiết kế sẽ không phải động tới logic phức tạp trong các bản mẫu và có thể thay đổi giao diện của trang mà không cần lập trình viên phải thay đổi hoặc biên dịch lại mã.

Tính năng, đặc điểm của FreeMarker

  • Ngôn ngữ mẫu mạnh mẽ
  • Đa năng và gọn nhẹ: Không phụ thuộc bất kỳ định dạng đầu ra nào, có thể tải các mẫu từ bất kỳ đâu, tùy chọn cấu hình đa dạng
  • Mô hình dữ liệu đa năng: Các đối tượng Java được hiển thị với template như các “tree of variables” thông qua các “pluggable adapters” và quyết định cách mẫu nhìn thấy chúng
  • vv…

Code ví dụ:

 

Okay, Done!

References: https://freemarker.apache.org/

stackjava.com