Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij.

1. Project và Module trong Intellij

Nếu trước đây bạn quen sử dụng Eclipse hay Netbean thì có thể sẽ hơi nhầm lẫn khi chuyển sang Intellij.

Trong Intellij, Project tương ứng với Workspace trên Eclipse. Còn mỗi module trong 1 project của intellij tương ứng với 1 project trong workspace trên Eclipse.

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

2. Mở nhiều module trong Intellij

Ví dụ hiện tại mình đang mở project stacjava và có sẵn 1 số module đang mở.

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

Muốn mở thêm module mới ta làm như sau:

File > Project Structure

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

hoặc click vào icon structure

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

Trong Project Structure, ở panel bên trái chọn Module, sau đó click vào icon + để thêm mới module

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

Ở đây mình tạo mới module nên sẽ chọn New Module, bạn cũng có thể chọn Import Module nếu đã có sẵn

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

Ví dụ mình tạo module Java với tên là hello-world

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

Sau khi tạo xong module hello-world nó sẽ xuất hiện trong project structure

Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij Mở nhiều project, module cùng lúc trong Intellij

 

Okay, Done!

References: https://www.jetbrains.com/help/idea/creating-and-managing-modules.html

stackjava.com