mongodb logo

Đổi tên field trong MongoDB với $rename

This entry is part 18 of 24 in the series MongoDB

Đổi tên field trong MongoDB với $rename Đổi tên field trong MongoDB với $rename $rename là lệnh dùng để cập nhật lại tên field trong MongoDB. Cú pháp như sau: db.COLLECTION_NAME.find( <SELECTION_CRITERIA>,{$rename: { <field1>: <newName1>, <field2>: <newName2>, … } }) Ví dụ mình insert 5 bản ghi (document) sau vào collection player db.player.insert([ {‘_id’:’1′, ‘name’:’neymar’, ‘country’:’brazil’, Read more about Đổi tên field trong MongoDB với $rename[…]

mongodb logo

Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset)

This entry is part 16 of 24 in the series MongoDB

Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset). (Trong mongodb data lưu dưới dạng JSON nên sẽ không có khái niệm cột, tuy nhiên khi hiển thị ta sẽ thấy mỗi field tương đương với 1 cột) Xóa field trong collections Để xóa một field trong collections ta sử dụng lệnh update() kết hợp Read more about Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset)[…]

mongodb logo

Kiểm tra null, check tồn tại trong MongoDB với $exists

This entry is part 17 of 24 in the series MongoDB

Kiểm tra null, check tồn tại trong MongoDB với $exists. Trong MongoDB, dữ liệu lưu ở collection không có cấu trúc dữ liệu cố định. Tức là bản ghi (document) này có field này nhưng bản ghi khác lại không có field đó. Do đó khi truy vấn, tìm kiếm theo field nào đó, ta Read more about Kiểm tra null, check tồn tại trong MongoDB với $exists[…]

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows (Xem thêm: Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu) 1. Download và cài đặt JDK Download bản cài đặt JDK 8 tại https://www.oracle.com/…/jdk8-downloads-2133151.html (Các bạn cũng có thể download các bản JDK khác tại https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) Chọn Accept License Agreement Chọn bản cài đặt trên windows (Windows x86 hoặc Windows x64), ở đây Read more about Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows[…]

quartz logo

Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler

Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler. (Xem thêm: Code ví dụ Java đặt lịch với Timer, TimerTask) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled) 1. Quartz Scheduler là gì? Quartz là một thư viện, một framework mã nguồn mở cho phép bạn lên lịch các công việc theo một Read more about Code ví dụ Java đặt lịch với Quartz Scheduler[…]

Code ví dụ Java đặt lịch với Timer, TimerTask

Code ví dụ Java đặt lịch với Timer, TimerTask. 1. Timer và TimerTask trong Java Timer và TimerTask là hai class trong package java.util được sử dụng để lên lịch cho một công việc và chạy nó trong background với 1 thread. TimerTask là công việc được thực thi còn Timer là lịch trình thực Read more about Code ví dụ Java đặt lịch với Timer, TimerTask[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled

Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled. (Xem lại: Hướng dẫn tạo lịch (Task, Scheduler) với @Schedule trong Spring) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Tạo Spring Boot Project Không cần chọn thêm thư viện nào cả. Cấu trúc Project File main chạy ứng Read more about Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled[…]

Hướng dẫn tạo lịch (Task, Scheduler) với @Schedule trong Spring

Hướng dẫn tạo lịch (Task, Scheduler) với @Schedule trong Spring. (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled) Trong bài này mình sẽ giới thiệu chức năng tạo lịch (Schedule) với Spring. Đôi khi viết chương trình chúng ta sẽ gặp những tình hướng thực hiện các chức năng chạy theo 1 Read more about Hướng dẫn tạo lịch (Task, Scheduler) với @Schedule trong Spring[…]

cron expression logo

Cron expression là gì? Hướng dẫn cú pháp cron expression

Cron expression là gì? Hướng dẫn cú pháp cron expression (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot tạo lịch với annotation @Scheduled) Cron expression là gì? Cron expression là một đoạn text với định dạng gồm 6 hoặc 7 trường để xác định lịch chạy cho một phương thức, hàm, ứng dụng. Cron expression được sử Read more about Cron expression là gì? Hướng dẫn cú pháp cron expression[…]

spring boot elasticsearch logo

Code ví dụ Java Elasticsearch với Spring Data Jest

Code ví dụ Java Elasticsearch với Spring Data Jest (Xem lại: Hướng dẫn Elasticsearch) Các công nghệ sử dụng: Spring Boot Maven JDK 1.8 Eclipse + Spring Tool Suite Spring Data Elasticsearch Khởi tạo Index, Type Elasticsearch Khi Spring Data kết nối tới Elasticsearch, nếu các Index, Type tương ứng chưa tồn tại thì nó sẽ Read more about Code ví dụ Java Elasticsearch với Spring Data Jest[…]

stackjava.com