reactjs logo

Code ví dụ React, ReactJS hello world

Code ví dụ React, ReactJS Hello World ReactJS là gì? React là một thư viện Javascript (nên thường gọi là ReactJS) được dùng để xây dụng giao diện người dùng. ( React là mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. React là tầng view trong mô hình MVC * Lưu ý: React là thư Read more about Code ví dụ React, ReactJS hello world[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server

Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server Module http-server http-server là một module vô cùng đơn giản và rất dễ dàng để tạo một http server. http-server có thể biến một folder bất kỳ thành root folder (folder gốc) của một server mà không cần phải tạo project hay cấu hình. Do Read more about Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server[…]

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer

Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer. Hướng dẫn cài đặt plugin cho notepad ++ Trên menu chọn Plugins>Plugin Admin hoặc Plugins>Plugin Manager tùy theo phiên bản notepad mà bạn sử dụng Trên tab available, gõ tên plugin vào ô search, chọn Next để tìm kiếm. Tích chọn vào plugin cần cài đặt Read more about Cài đặt plugin cho notepad ++, ví dụ cài plugin explorer[…]

kafka logo

Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu

Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết lập biến môi trường Java (JRE/JDK) (Xem lại: Cài đặt và thiết lập biến môi Read more about Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu[…]

jooq logo

Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu

Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện kết nối java tới MySQL sử dụng jOOQ để insert/update/delete dữ liệu Tạo database Đầu tiên mình tạo database library với table auto như sau: CREATE DATABASE `library`; USE `library`; CREATE TABLE `author` ( `id` int NOT Read more about Code ví dụ jOOQ – thêm, sửa, xóa dữ liệu[…]

jooq logo

Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database

Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện tạo maven project, kết nối tới database mySQL để tạo ra các class entity tương ứng với các bảng trong database. Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database B1: Tạo database Đầu tiên mình tạo database Read more about Code ví dụ jOOQ, generate/tạo class từ table, database[…]

jooq logo

jOOQ là gì? Tự học jOOQ qua code ví dụ

jOOQ là gì? Tự học jOOQ qua code ví dụ jOOQ là gì? jOOQ (java Object Oriented Query) là một framework java. jOOQ là chuẩn truy vấn database theo hướng đối tượng. (nó khá giống với hibernate, cũng thực hiện mapping table trong database với class trong java) Cũng giống như Hibernate, jOOQ thực hiện Read more about jOOQ là gì? Tự học jOOQ qua code ví dụ[…]

sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Yêu cầu Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE từ phiên bản 8 trở lên. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN Kiểm tra Read more about Hướng dẫn cài đặt Gradle bằng SDKMAN[…]

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SKDMAN

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN

Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN Yêu cầu Maven yêu cầu máy bạn phải cài đặt JDK hoặc JRE trước đó. Để kiểm tra máy đã cài Java và phiên bản Java bạn mở màn hình terminal và gõ lệnh java -version Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN Kiểm tra danh sách các bản maven Read more about Hướng dẫn cài đặt maven bằng SDKMAN[…]

sdkman logo

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)

Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04). (Xem lại: SDKMan là gì?) Cài đặt SDKMan trên Ubuntu (Install SDKMan) Cài đặt SDKMAN trên Linux rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ terminal và gõ lệnh sau: curl -s “https://get.sdkman.io” | bash (Nếu bạn chưa cài curl thì chạy lệnh này để Read more about Hướng dẫn cài đặt SDKMan trên Linux (Ubuntu 16.04)[…]

stackjava.com