Apache Maven là gì? Các tính năng của Maven

Apache Maven là gì? Các tính năng của Maven

1. Maven là gì?

Maven là một công cụ quản lý và thiết lập dự án.

  • Quản lý thư viện cho cả dự án, quản lý version, bản phân phối
  • Thiết lập tự động các quá trình validate, test, đóng gói, cài đặt, triển khai dự án…

Tóm lại nó đơn giản hóa và chuẩn hóa quá trình xây dựng một dự án. Nó xử lý biên dịch, phân phối, tài liệu, sự giao tiếp giữa các team phát triển thành 1 nhiệm vụ liền mạch.

Hơn hết, Maven được viết bằng ngôn ngữ Java và nó hoàn toàn free  😎

Apache Maven là gì? Các tính năng của Maven

2. Mục tiêu chính của Maven

Mục tiêu chính của Maven là cung cấp cho nhà phát triển những điều sau:

  • Cung cấp một mô hình toàn diện cho các dự án, giúp nó có thể tái sử dụng, bảo trì và dễ hiểu hơn.
  • Cung cấp các plugins hoặc công cụ tương tác với mô hình khai báo này.

Maven cấu trúc dự án và nội dung được tuyên bố trong một tập tin pom.xml,
gọi là mô hình đối tượng dự án (POM), là đơn vị cơ bản của
toàn bộ hệ thống Maven. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về POM.

3. Các tính năng của Maven

Để thực hiện được mục tiêu của mình, Maven có những tính năng sau:

  • Thiết lập, cài đặt các dự án đơn giản phù hợp thực tiễn
  • Sử dụng thống nhất trên tất cả các dự án + quản lý sự phụ thuộc và tự động update (Cái này hay dùng nhất: ví dụ có nhiều team, nhiều member cùng phát triển 1 project thì mọi người sẽ thống nhất qua file pom.xml về version, các thư viện… cần thêm thư viện nào, sửa version thì thực hiện hết trong đây, những người khác update không bị xung đột (impact)).
  • Kho thư viện lớn và ngày càng mở rộng
  • Khả năng mở rộng với việc dễ dàng viết các plugin trong Java hoặc các ngôn ngữ scripting
  • Xây dụng dựa trên mô hình: Maven có thể xây dựng bất kì project nào thành các đầu ra được định nghĩa trước như war, jar, metadata.

 

4. Hướng dẫn sử dụng Maven

 

 

 

 

Okay, Done!

 

References:

https://maven.apache.org/what-is-maven.html

stackjava.com