Sự khác nhau giữa định dạng file zip và rar

.Sự khác nhau giữa định dạng file zip và rar

(Xem thêm: Code ví dụ java giải nén file rar (decompress file rar))

Cả 2 định dạng file .rar và .zip đều là 2 định dạng file nén. Tuy nhiên chúng lại được sử dụng theo những cách khác nhau.

Sự khác nhau giữa định dạng file zip và rar

File rar File zip
Đuôi mở rộng .rar, .rev, .r00, .r01 .zip, .zipx
Bản quyền là định dạng file nén độc quyền là định dạng file nén mã nguồn mở, miễn phí
Tỉ lệ nén Cao Thấp (định dạng zip tiêu chuẩn có tỉ lệ nén thấp, tuy nhiên nó có một số mở rộng để tăng tỉ lệ nén)
Chi file nén thành nhiều phần Không
  • Định dạng .rar có ưu điểm là tỉ lệ nén cao, và có thể chia một file nén có kích hước lớn thành nhiều file nén có kích thước nhỏ. Tuy nhiên có lại là một định dạng độc quyền. Do đó các bạn sẽ không thể tìm thấy các thư viện hoặc các phần mềm miễn phí cho phép tạo file nén định dang .rar
  • Định dạng .zip là định dạng file nén phổ biến nhất và nó thích hợp với tất cả các hệ điều hành.

 

Okay, Done!

References:

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-RAR-and-ZIP

https://en.wikipedia.org/wiki/RAR_(file_format)

stackjava.com