Tự động bật ứng dụng lúc khởi động Windows 10

Tự động bật ứng dụng lúc khởi động Windows 10

Áp dụng cho cả windows 7/8/10

Tự động bật ứng dụng lúc khởi động Windows 10

Mở cửa sổ run của Windows bằng cách ấn tổ hợp phím    + R

nhập shell:startup và click OK

Tự động bật ứng dụng lúc khởi động Windows 10

Hệ thống sẽ hiển thị folder Startup của user hiện tại. Nếu bạn muốn chạy chương trình nào lúc khởi động máy tính thì copy shortcut của chương trình đó vào folder này là được.

Tự động bật ứng dụng lúc khởi động Windows 10

Ví dụ mình muốn chrome khởi động cùng với windows. Mỗi lần bật máy là tự động mở chrome

 

 

 

Okay, Done!

References:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4026268/windows-10-change-startup-apps

stackjava.com