Cài đặt Spring Tool Suite Cho Eclipse.

Cài đặt Spring Tool Suite Cho Eclipse.

1. Spring tool suite là gì?

Spring tool suite (STS) là một extension mở rộng cho eclipse, chuyên dùng để hỗ trợ phát triển các ứng dụng bằng Spring Framework

(Đây chỉ là một extension hỗ trợ, nếu không có nó thì cũng chẳng sao nhưng có nó sẽ giúp bạn tạo các file, module, cấu hình Spring trong eclipse đơn giản, nhanh chóng hơn)

2. Cài đặt Spring Tool Suite Cho Eclipse.

Các bạn cũng có thể download sẵn bản IDE Spring Tool Suite base trên Eclipse tại: https://spring.io/tools/sts/all

Nó có sẵn các phiên bản cho Window, Linux hay Mac

Cài đặt Spring Tool Suite Cho Eclipse.

 

Ở đây mình sẽ cài Spring tool suite vào eclipse, bản Eclipse mình sử dụng là Neon.3 Release (4.6.3)

 

– Truy cập Eclipse Marketplace

 

– Gõ sts hoặc Spring tool để tìm kiếm Spring Tool > Click Install

 

 

– Chọn Confirm

 

– Chọn Accept > Finish

 

– Sau khi cài đặt xong, Eclipse sẽ yêu cầu restart lại để áp dụng spring tool vào eclipse, click Yes để restart lại

 

– Hiển thị các tính năng của Spring: Window > Perspect > Open Perspect > Other > Spring

 

– Sau khi chọn hiển thị, các bạn sẽ thấy biểu tượng Spring ở góc phải của Eclipse

– Sau khi thêm Spring Tool vào Eclipse các bạn có thể dễ dàng tạo Spring Project hay các file bean cấu hình cho Spring.

 

Okay, Done!

Xem thêm các bài hướng dẫn lập trình với Spring: https://stackjava.com/category/spring

stackjava.com