Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows

Từ trước tới giờ docker chỉ dành riêng cho linux, muốn cài docker trên windows ta phải sử dụng máy ảo hoặc dùng docker toolbox để cài đặt docker.

Tuy nhiên kể từ phiên bản Windows 10 64bit Pro, Enterprise and Education (1607 Anniversary Update, Build 14393 or later) chúng ta có thể cài đặt docker một cách dễ dàng như các phần mềm khác.

Bản docker cài đặt trên windows sẽ bao gồm Docker Engine, Docker CLI client, Docker ComposeDocker Machine, và Kitematic.

Hướng dẫn tải và cài đặt docker

Các bạn truy cập https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows để download bản docker mới nhất dành cho windows

download docker windows 10

Các bạn download bản stable nhé, đây là bản hoạt động ổn định. Còn bản Edge là bản mới nhất được phát hành hàng tháng tuy nhiên nó có thể gặp một số lỗi và hoạt động không ổn định.

(Nếu muốn download các bản cũ hơn thì các bạn tải tại đây: https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/)

Click đúp vào file .exe vừa tải về, nó sẽ tự động tải và cài đặt các package cần thiết:

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Sau khi cài đặt thành công bạn có thể thấy biểu tượng docker ở desktop hoặc tìm nó trong thanh start, click vào icon để chạy docker

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Lần đầu tiên chạy nó sẽ yêu cầu bạn nhập docker id / password

(Nếu chưa có thì bạn có thể đăng ký nhanh tại đây https://cloud.docker.com/)

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Docker hello world

Kiểm tra version docker

Sau khi chạy, bạn mở màn hình command line hoặc powershell windows lên và chạy lệnh docker -v để kiểm tra version của bản docker vừa cài

kiểm tra version docker

Liệt kê các image có sẵn trên local

Chạy lệnh docker images để kiểm tra tất cả các images trên local

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Ở đây mình vừa cài docker nên chưa có image nào.

Chạy container từ image

Bây giờ ta tiến hành chạy 1 container từ images hello-world – đây là images đơn giản nhất được dùng để chạy kiểm tra sau khi cài đặt docker:

docker run -it hello-world

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Lựa chọn -it cho tương tác được với Terminal của Container

Vì ở trong local của mình chưa có images hello-world nên nó sẽ pull images này từ registry của docker về trước rồi sau đó mới tạo một container từ image này để chạy.

(Các bạn có thể xem các images có sẵn trên registry mặc định ở https://hub.docker.com/explore/ , nó có rất nhiều các bản images như ubuntu, jdk, node.js…)

Sau khi chạy container các bạn thể chạy lại lệnh docker imagesdocker ps -a để kiểm tra các bản images và container đang có trên local

Cài đặt docker trên windows 10 không cần docker toolbox

Như bạn thấy trên local đã có thêm image hello-world và container với id là 79a2f972029f được tạo từ image hello-world

 

Okay, Done!

Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tiếp các phần sau:

  • Các lệnh docker hay dùng (start, stop, xóa docker, image…)
  • Tự tạo regiesty và push image của mình lên đó
  • Cài docker ubuntu để deploy ứng dụng lên đó.
  • Khắc phục một số lỗi hay gặp

 

References:

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install/

stackjava.com